BME o.z. NOVÁKY, Nováky, Lehotská

BME o.z. NOVÁKY, Nováky, Lehotská

Hlavnou náplňou výrobného programu je výroba a opravy banskej techniky. Závod sa dlhodobo etabluje s banskou technikou aj v zahraničí. Obchodnými aktivitami sa presadil na českom a poľskom trhu, v uplynulom období úspešne realizoval dodávku mechanizovaných výstuží radu BMW pre tureckého zákazníka. Závod vykonava aj servisné opravy el.motorov v nevybušnom prevedení.

poslat zprávu
poslat zprávu
BME o.z. NOVÁKY, Nováky, Lehotská

Adresa BME o.z. NOVÁKY, Nováky, Lehotská

Lehotská
97271 Nováky

Pobočky BME o.z. NOVÁKY, Nováky, Lehotská

Kontakt BME o.z. NOVÁKY, Nováky, Lehotská

Intermet:
Telefon: +421 465 461 200, +421 465 461 200
Ľudovít Michalovič - zástupca vedúceho
+421 918 777 473
lmichalovic@hbp.sk
Ing. Ivan Latkoczy - vedúci prevádzky
+421 918 777 413
ilatkoczy@hbp.sk
SlovakiaTrade > Obchodné služby > Zdravotnícke služby > Záchranné služby > Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. > BME o.z. NOVÁKY, Nováky, Lehotská